БИДНИЙ АЛСЫН ХАРАА

Байгаль орчинд ээлтэй, мал амьтдын тав тухтай амьдрах орчныг хангасан, малчдын баталгаат амьжиргааг дэмжсэн ноолуурын үйлдвэрлэлийг бий болгох

БИДНИЙ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ТННЭ-ийн стандартыг нэвтрүүлж, хариуцлагатай ажиллагааны дадлуудыг үе шат бүрт хэвшүүлснээр ноолуурын үйлдвэрлэлийн салбарыг шинэ түвшинд хүргэх

БИДНИЙ ЗОРИЛТУУД

Шинэ Мэдээ

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ, нийтлэл, арга хэмжээ

Youtube суваг

twitter-icon-download-18

Only 13 days left until Natural Fibre Connect! Buy your ticket today and check out the speaker lineup: https://bit.ly/NaturalFibreConnect

#cashmere #sustainablefashion #regenerative #animalwelfare #livelihoods

Mongolian #herders place a lot of emphasis on education, and embrace new technologies that improve the lives of their animals and families. Their willingness to embrace connectivity helps the SFA connect with herders across the country and expand our training to more people.

SFA's Una Jones grew up in Mongolia: "We played in the river basin & had adventures in the forest. Later when I visited home, the changed environment struck me. The river was dry, the land was bald. I was inspired to create SFA to protect rangelands & the families they support"

Natural Fibre Connect is a partnership between key players in the natural fibre industry with a mission to highlight the growers' perspective. Find more information on https://bit.ly/NFCticket_eng

#NaturalFibreConnect #ThinkNatural

Load More

Гишүүн байгууллагууд

Ноолуурын үйлдвэрлэлийн тогтвортой хөгжлийн ирээдүйг бий болгохын төлөө хичээн ажиллаж буй олон улсын нэр хүндтэй үйлдвэрлэгчид, борлуулагчид, брэндүүд биднийг дэмжин ажиллаж байна.