Бидэнтэй нэгдэх

ТННЭ нь дэлхийн ноолуурын салбарыг өөрчлөхийн тулд хамтран ажиллаж буй нийлүүлэлтийн сүлжээний оролцогчид болон оролцогч талуудын дэлхийн сүлжээг төлөөлдөг. Бидэнтэй нэгдэх нь ноолуурын илүү тогтвортой ирээдүйг баталгаажуулах шийдвэртэй алхмуудыг хийх арга замыг хамтдаа нээх боломжтой.