Манай баг

Тогтвортой ноос ноолуурын эвслийн баг нь Их Британи болон Монгол улсад үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Багийн гишүүд бодлогын болон хэрэгжилтийн аль ч түвшинд ажиллах чадвартай, арвин туршлагатай, мэдлэгтэй хөрвөх чадвартай мэргэжилтнүүд юм.

Удирдах зөвлөл

Их Британи дахь баг

Монгол дахь баг