Энэхүү гарын авлагыг Тогтвортой ноос ноолуурын олон улсын эвсэл болон ХААН Банк-с хамтран хэрэгжүүлж буй малчдыг чадавхжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд:

  • Мал аж ахуйгаа байгаль орчинд ээлтэй, тогтвортой арга замаар эрхлэх зохистой дадлын тухай ойлголт мэдлэг, заавар зөвлөгөөг түгээх
  • Туршлагатай малчдын арга туршлагыг дамжуулах
  • Шинэлэг арга туршлагуудыг нэвтрүүлэх

Орчин цагийн малчдын өврийн дэвтэр болгон хүргүүлж байна.