Цаг уурын өөрчлөлт болон хүнсний аюулгүй байдлын талаар ТННЭ-ийн монгол даxь салбарын захирал Др. Батxишигийн өгсөн ярилцлагыг хүргэж байна.