ТННЭ-ээс санаачлан 2 жил тутам зохион байгуулдаг “Ноолуурын бэлтгэн нийүүлэлтийн сүлжээний тогтвортой байдал” олон улсын 3 дахь удаагийн хурал 2019 оны 5 сард Улаанбаатар хотноо амжилттай зохион байгуулагдав. Уг хурлын танилцуулга тоймыг Buddha Production-ийн бүтээснээр хүргэж байна.