Тогтвортой ноос ноолуурын эвслийн үйл ажиллагааны талаар улирал бүр гишүүн байгууллагууддаа хүргэдэг “SFA Newsletter” 1-р улирлын дугаар гарлаа. Дэлгэрэнгүйг доорх линкээс үзнэ үү.  Newsletter Q1 2020