Малчдын байгууллагын 2020 оны Өөрийн үнэлгээний ажил эхэллээ.

ТННЭ-д бүртгэлтэй бэлтгэн нийлүүлэгч, малчны байгууллагуудын 2020 оны Өөрийн үнэлгээний онлайн асуулга:

  1. С002-ын ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АСУУЛГА
  2. Хоршооны дарга нарын бөглөх МАЯГТ

 

ТННЭ-д шинээр бүртгэгдсэн бэлтгэн нийлүүлэгч, малчны байгууллагуудын 2020 оны Өөрийн үнэлгээний онлайн асуулга:

  1. С001-ийн ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АСУУЛГА 
  2. С002-ын ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АСУУЛГА
Асууж тодруулах зүйл гарвал доорхи утсаар холбогдоно уу 70115559.
Баярлалаа

 

Үнэлгээний асуулганд “Зураг оруулах” заавар: Зураг оруулах тухай заавар