ТННЭ-ээс батламжлал авсан үйлдвэрүүдийн хүний нөөцийн менежерийн ур чадварыг сайжруулах сургалт 10-р сарын 27-оос 29-ний хооронд зохион байгуулагдаж байна. 

Энэхүү сургалтын зорилго нь Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл ОУБ-ын С003 буюу “Тогтвортой арга аргачлалаар цэвэр ноолуур боловсруулах зохистой дадал”-ын тохирлын үнэлгээнд хамрагдаж, батламжлал авсан үйлдвэрүүдэд тулгамдаж буй хүний нөөцийн асуудлыг шийдвэрлэх, бодлогын баримт бичгийг боловсруулах, тухайн үйлдвэрийн хүний нөөцийн менежерийг мэргэшүүлэх, мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Оролцогч үндэсний үйлдвэрүүд: Ханбогд кашемир ХХК, Өгөөж шим ХХК, Монитал Кашемир ХХК, Сор кашемир ХХК, Хатант кашемир ХХК

Уг сургалтын хөтөлбөрт:

  • Байгууллагын хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт
  • Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт
  • Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн ажил горилогчийн хувийн хэргийг үүсгэх
  • Шинэ ажилтныг дасан зохицуулах, нутагшуулах хөтөлбөр
  • Цалин урамшууллын систем, ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ
  • Байгууллагын сургалт хөгжил
  • Ажилтны карьер төлөвлөлт
  • Байгууллагын мотивац

Идэвх, зүтгэлтэй хамтран ажиллаж буй үндэсний үйлдвэрүүддээ талархал илэрхийлье.