ТННЭ нь нь мал аж ахуй эрхлэх, бэлчээр ашиглах зохистой дадал болон  цэвэр ноолуур боловсруулах зохистой дадлыг анх нийтэлсэн. Эдгээрийн  тус бүрийн гол зорилго нь гурван түвшинд суурилсан тасралтгүй сайжруулалт, нийцлийг хангахад чиглэдэг.

2022 онд SFA нь гүйцэтгэлд суурилсан, үр дүнд чиглэсэн дэлхийн стандарт болох Тогтвортой ноолуурын стандартыг хэлэлцүүлэх гэж байгаа тул та бүхнийг нээлттэй хэлэлцүүлэгт урьж байна. Стандартын зарчим ба шалгуур нь байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй, эдийн засгийн хувьд ашигтай ноолуурын үйлдвэрлэлийн чухал элементүүд юм.

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай веб сайтаар зочилж аваарай.