“Ямааны ноолуур ангилан бэлтгэгч” чадамжид суурилсан сургалтанд хамрагдагсад, бэлтгэн нийлүүлэгч малчдын байгууллага, хоршоодод зориулсан энэхүү гарын авлага нь ноолуурын бэлтгэн нийлүүлэлтийн зохистой дадал, зах  зээлийн шаардлага, стандартын мэдлэг, чанартай ноолуур бэлтгэх чадамжийг малчдад олгож, түүхий эд бэлтгэлийн баталгаат чанарыг хангах, тэдний нийгмийн оролцоо, эдийн засгийн хэтийн төлөвийг сайжруулахад чиглэсэн 5 чадамжийн элементийн сэдвийг багтаасан 36 цагийн цогц сургалтын материал юм.

Эрхлэн гаргагч:
Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл ОУБ
Хамтрагч байгууллага:
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээ, мэдээлэл, арга зүйн төв
Хянан тохиолдуулсан:
Доктор Б.Батхишиг, Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл
Редактор:
Доктор Б.Нарантуяа, Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн
Доктор Д.Батбаяр, ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль
Доктор Ц.Алтанзул, Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл
Доктор С. Хандсүрэн, ХААИC-ийн Эдийн засаг бизнесийн сургууль
Доктор Б.Цацралт, Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл
Магистр Д.Бат-Энх, Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл
Зөвлөх мал зүйч Д.Жанцанхорол
Зөвлөх инженер С.Наранцэцэг