Ноолуурын ханган нийлүүлэлтийн сүлжээний эх нь Малчны хот. Тогтвортой ноолуурын стандарт эндээс эхлэх тул малчдадаа энэ ойлголтыг ойлгуулж хамтран ажиллах нь нэн чухал.

ТННЭ-ийн санаачилгаар JCrew Олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Ямааны ноолуур ангилан бэлтгэх” Чадамжид суурилсан су...

Continue reading