“Тогтвортой ноос ноолуурын нийлүүлэлтийг дэмжих” ногоон зээлийн хөтөлбөрийг ХААН Банктай хамтран хэрэгжүүлж эхэллээ.

Байгаль орчинд ээлтэй, хариуцлагатай ноолуурын бэлтгэн нийлүүлэлт, үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор ХААН Банктай хамтран “Тогтвортой ноос...

Continue reading