Тогтвортой аж ахуй эрхлэгч малчдын байгууллагуудад гүйцэтгэлд суурилсан урамшуулал, шагнал гардуулах үйл ажиллагаа боллоо

8 дугаар сарын 23-нд SFA-ээс тогтвортой арга ажиллагааг дэмжин мал аж ахуйгаа эрхэлж, нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлэхэд хичээл зүтгэл ...

Continue reading

Түүхий эдийн чанартай бэлтгэн нийлүүлэлтийг малчин эмэгтэйчүүд түүчээлэн хөгжүүлэх эхлэл тавигдаж байна

“Малчин эмэгтэйчүүдийн чадамжийн хөтөлбөр” хэрэгжиж эхэллээ. Энэхүү хөтөлбөр нь ноолуурын салбар дахь худалдаа бэлтгэлийн зохистой...

Continue reading