“Ноолуур бэлтгэн нийлүүлэлтийн сүлжээний тогтвортой байдал” олон улсын III хурлын тойм

ТННЭ-ээс санаачлан 2 жил тутам зохион байгуулдаг "Ноолуурын бэлтгэн нийүүлэлтийн сүлжээний тогтвортой байдал" олон улсын 3 дахь уда...

Continue reading