Питер Даукинс: “SFA Cashmere Standard”нь стандарт хэрэглэчид болон бидний эх дэлхийд эерэг, бодитой, тогтвортой өөрчлөлтүүдийг авч ирэх боломжтой

/2022.11.18/:  “SFA Cashmere Standard”-ын хоёр дахь шатны олон нийтийн хэлэлцүүлгийг нээж ТННЭ-ийн Их Британи дахь салбарын Стандарт ...

Continue reading