БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Хоршооны нэрЯвын булаг
АймагХэнтий
СумӨмнөдэлгэр
Байгуулагдсан огноо2003 он
Гишүүн өрх117
ТННЭ-д элссэн он2019 он

СУРГАЛТАНД ХАМРАГДСАН БАЙДАЛ

Сургалт201820192020-21202220232024
Зохистой дадлын арга зүйн зааварчилгааны сургалт-2019.05.22-2021.12.01
Сургагч багшийн эрхийн сургалт (ToT)-2019.05.22-
"Ямааны ноолуур ангилан бэлтгэгч" чадамжид суурилсан сургалт--2021.03.04
"Бог мал үржүүлэгч" чадамжид суурилсан сургалт--2021.02.22
Малчны хоршооны удирдлагын сургалт--2020.10.19

ТУСГАЙ ХӨТӨЛБӨР

Хөтөлбөр201920202021202220232024
Мөшгөх тогтолцооны хөтөлбөр-ТиймТиймТийм
Тогтвортой арга ажиллагааг нэвтрүүлсэн ажил санаачлагын шагнал авсан эсэх-Best Producer Organization for Land Management, Best Female Herder-Gendensuren NARANTUYA, Best Young Herder- BAATARKHUU.S

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

201820192020-21202220232024
Мал аж ахуй эрхлэх ноолуур бэлтгэх зохистой дадал-ХүрэлХүрэл
Бэлчээр ашиглах зохистой дадал-ГэрчилгээХүрэл

ЗОНХИЛОХ БЭЛЧЭЭР

Харгана-алаг өвст цөлөрхөг хээрийн бэлчээр:
Энэ хэсэгт энэхүү бэлчээрийн төрлийг жаахан дэлгэрүүлсэн 2-3 өгүүлбэр орно гэж төсөөлж байгаа бөгөөд нэг суманд хамгийн түгээмэл тохиолдох 2-3 бэлчээрийн төрлийг тодорхойж бичнэ. Тухайн бэлчээрийн нэг зураг оруулах.
Баглуур-Алаг өвст цөлөрхөг хээрийн бэлчээр:
Энэ хэсэгт энэхүү бэлчээрийн төрлийг жаахан дэлгэрүүлсэн 2-3 өгүүлбэр орно гэж төсөөлж байгаа бөгөөд нэг суманд хамгийн түгээмэл тохиолдох 2-3 бэлчээрийн төрлийг тодорхойж бичнэ. Тухайн бэлчээрийн нэг зураг оруулах.

ТҮЛХҮҮР ЗҮЙЛҮҮД

Амьтан: Цэн тогоруу, Саарал чоно, Цагаан зээр
Энэ хэсэгт мөн тухайн амьтан, ургамлын зүйлтэй холбоотой 2-3 өгүүлбэр тайлбар оруулахаар төлөвлөж байна. Зүйлүүдийн фото зургийг нэр дээр нь дарахад гарч ирдэг байхаар хийж болно. Эсвэл үндсэн текст дунд харагддаг байхаар ч хийж болох юм. Аль нь үзэмжтэй, цэвэр харагдаж байгаа хувилбараар нь хийе.

БАЙРШИЛ